0941 782-4010
Fachausbildung Pflege • Caritas-Krankenhaus St. Josef • Universitätsklinikum Regensburg
11 Jul 2018

Studenten der Pflege aus Pilsen hospitieren am PflegeCampus

Der Austausch mit unserem Nachbarland Tschechien wird zunehmend intensiver. Zwei Wochen lang besuchten zwei Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege, eine Auszubildende der Krankenpflegehilfe und eine in Rettungssanitäter- Ausbildung, Regensburg und bekamen vielseitige Einblicke in die Einsatzbereiche der Pflege in Deutschland. Ihr Programm beinhaltete sowohl Hospitationen (Seniorenheim Hainsacker, Soziotherapeutische Wohnstätte in Lappersdorf und das Johannes Hospiz in Pentling), als auch die Teilnahme an einer sehr praktisch orientierten Unterrichtseinheit. Vor allem aber war es unser Wunsch unseren tschechischen Kolleginnen die Arbeit der Pflege in einem deutschen Krankenhaus vorzustellen. Dies erreichten wir über Hospitationen der Praktikantinnen auf einigen Stationen und Polikliniken des Universitätsklinikums (u.a. hospitierten sie auf der Intensivstation mit dem Schwerpunkt Herz-Thorax-Chirurgie, der allgemein onkologischen Station und einigen Polikliniken). Begleitet wurden sie dort jeweils von tschechisch sprachigen Kollegen, so dass ein inhaltlicher Austausch gelingen konnte.

Anteile der praktischen Ausbildung lernten sie im Skills-Lab und in den Präsentationen der Absolventen des Aufbaukurses „MH® Kinaesthetics (ZAK)“ kennen, was für die Tschechinnen ganz neue Lernfelder eröffnete und bisher unbekannte Themen ansprach.

Sie reflektierten ihre Erfahrungen durchweg positiv. Durch die sprachlich sehr gute Unterstützung gelang es ihnen unterschiedliche Themen der praktischen Arbeit mit den deutschen Kollegen zu diskutieren und ihre Rahmenbedingungen in Tschechien in den Vergleich zu setzen. Sie können sich vorstellen, dass ihre Eindrücke sehr nachhaltig für sie und ihre Arbeit sind. 

Wir sind sehr dankbar um den gelungenen gegenseitigen Austausch mit unserer Pilsener Partnerschule (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzen). Dieser Austausch regt alle Beteiligten dazu an, ihr Handeln und Wissen zu reflektieren und viele Eindrücke bereichern uns alle vielseitig.

 

 

Nun folgt die tschechische Übersetzung:

 

Spolupráce s našimi českými sousedy se stává stále intenzívnější. Dva týdny zde v Regensburgu byly

čtyři studentky (1x Zdravotnický asistent, 2x Diplomovaná všeobecná sestra a 1x Diplomovaný zdravotnický záchranář) z Plzně. Během tohoto výměnného pobytu se studentky mohly seznámit s různými oblastmi německého ošetřovatelství.

Na programu byly hospitace v Domově pro seniory v Hainsacker, Sociálně-terapeutické Chráněné bydlení v Lappersdorf, Johannes hospic v Pentling, ale také účast při výuce praktického tématu. Naším přáním bylo ale především, naším českým kolegyním představit ošetřovatelskou péči v německé nemocnici. Toto jsme mohli uskutečnit během několikadenních hospitací na Univerzitní klinice v Regensburg (UKR). Zde se studentky např. na jednotce intenzivní péče pro srdeční chirurgii, oddělení onkologie, operačním sále a na vybraných poliklinikách, mohly dozvědět velké množství informací a převzít mnoho poznatků. A to především protože byly doprovázeny kolegy, kteří mluví

česky či slovensky.

Jednu z možností pro praktický výcvik ošetřovatelské péče, poznaly v SkillsLabor. Dále se zúčastnily

závěrečných prezentací v rámci MH® Kinaesthetics (ZAK) kurzu, což bylo pro tyto české studentky

zcela nové a neznámé téma.

Celkově hodnotily studentky tuto stáž a získané poznatky pozitivně; především díky česky mluvícím kolegům, bylo možné různá témata a praktické informace diskutovat, poznat a srovnávat s českým zdravotnictvím. O některé poznatky bohatší, se chtějí pokusit o transfer v jejich pracovnim působišti. My jsme velice vděční za tuto vydařenou oboustrannou výměnu a spolupráci s naší partnerskou školou v Plzni (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická), která obě strany podněcuje v získávání nových znalostí a možností, a tyto v praktickém životě reflektovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildergalerie